NFU Rogaland fylkeslag

NFU Rogaland er fylkesleddet til Norsk Forbund for Utviklingshemmede.  Fylkeslaget bistår lokallag og representerer NFU overfor fylkeskommunale og regionale myndigheter.

NFU er en interesseorganisasjon for personer med utviklingshemning, deres pårørende og andre som arbeider for full inkludering av utviklingshemmede i samfunnet. I Rogaland er vi ca. 740 NFU-medlemmer.

  • mer informasjon om hvilke saker NFUs fylkeslag i Rogaland er spesielt opptatt av
  • hvem som sitter i vårt styre 
  • lokale nyhetssaker
  • planlagte aktiviterer
  • oversikt over våre lokallag

 

Ønsker du mer informasjon om hva NFU arbeider med i landet forøvrig, kommer du tilbake til hovedsiden her.

NFU Rogaland fylkeslag v/ v/ Karin Elisabeth Berndtsson Postadresse: Ulvikstrand 9  4262  Avaldsnes Telefon: 99099048 E-post: post@nfu-rogaland.no Annet: Leder: Karin Elisabeth Berndtsson

Tips noen om siden