Innkalling til årsmøte for 2016

Vi innkaller herved til årsmøtet i NFU Stange lokallag mandag den 13 februar klokken 1830 på Tingvold. Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende senest 6 februar. Eventuelle saker sendes til sekretær irene.dillerud@online.no

Vi er så heldige å ha fått tak i Erik Ringnes fra Felles Framtid for å fortelle litt om hvordan bofelleskapet deres ble til og om hvordan evt andre foreldrepar kan slå seg sammen og danne liknende bofellesskap. Fortelle litt om trivselen i bofellesskapet.

Saksliste

Sak 1 Konstituering av årsmøtet

-          Godkjenning av innkalling

-          Valg av møteleder

-          Valg av referent

-          Valg av to til å skrive under protokollen

Sak 2 Godkjenning av årsmelding

Sak 3 Godkjenning av regnskap

Sak 4 Innkomne saker

Sak 5 Vedtak av handlingsplan for årsmøteperioden

Sak 6 Valg

-          Valg av styre

-          Valg av revisor

-          Valg av valgkomite på 3 medlemmer

-          Valg av utsendinger til fylkeslagets årsmøte

-          Valg av nominasjoner på tillitsverv på fylkesplan

 

Det blir lett servering etter årsmøtet.

Styret v/ Irene D. Dillerud

Tips noen om siden