Nytt styre for 2019

Nytt styre for 2019

Det nye styret består av :

Leder : Rune Norstad

Nestleder / Sekretær : Helen Wolden Tolvstad

Økonomansvarlig/ styremedlem : Rune Norstad

Styremedlem : Bodil Kulstad

Styremedlem : Magnar Nybakk

Vara : Hermund Haraseth

Tips noen om siden