Årsmøtereferat

Årsmøtet 13 februar 2016 på Tingvold

Sak 1 Konstituering av årsmøtet

-          Godkjenning av årsmøtet

-          Godkjent

-          Valg av møteleder

-          Magnar Sjøenden

-          Valg av referent

-          Irene D. Dillerud

-          Valg av to til å skrive under protokollen

-          Ove Arild Løfsgaard og Helen Tolvstad Wolden

Sak 2 Godkjenning av årsmelding

-          Godkjent

Sak 3 Godkjenning av regnskap og budsjett

-          Godkjent

Sak 4 Innkommende saker

-          El bandy i Stangehallen

-          Nedleggelse av kantinen og arbeidsstua på Lille Kjonerud bofellesskap

-          Vi kommer med en uttalelse

Sak 5 Vedtak av handlingsplan for årsmøteperioden

-          Godkjent

Sak 6 Valg av styre

-          Leder Irene D. Dillerud 2 år

-          Nestleder/sekretær Helen Tolvstad Wolden 1 år

-          Økonomiansvarlig/styremedlem Kari Simensen 1 år

-          Styremedlem Ivar Trondsen 1 år

-          Styremedlem Rune Norstad 2 år

-          Vara Magnar Nybakk 2 år

Valg av revisor

-          Helge Dillerud 1 år

Valg av valgkomite

-          Marita Karlsen 1 år

-          Siv Bratteggen 1 år

-          Hermund Haraseth 1 år

Valg av utsendinger til fylkeslagets årsmøtet

-          Rune Norstad

-          Helen Tolvstad Wolden

Valg av nominasjoner på tillitsverv

-          Ingen

Tips noen om siden