Årskonferanse på Vestlandet

Lørdag 22.04.23 Inviterer NFU Vestland til konferanse. NFU Vestland står klar til å ønske folk fra hele landet velkommen til konferanse i vakre Bergen. Interesserte kan ta kontakt med Evy Knutsen evy.utne.knutsen@outlook.com

Bilde1.jpg

Nina Christine Dahl fra programmet «TryggEst» skal snakke om hvordan forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot voksne mennesker som i liten grad er i stand til å beskytte seg selv. «Rettssikkerhet i straffesaker for personer med utviklingshemming». 

Bilde2.jpg

Anne Gro Innstrand, spesialist i klinisk psykologi/habilitering har foredrag med tema «Hva er situasjonen for utviklingshemmede i Norge med tanke på psykisk helse? Hva er de viktigste faktorene for å forebygge psykiske lidelser og hvordan forhindrer vi funksjonsfall»

Tips noen om siden