Lave forventninger i videregående skole er ikke godt nok for Fylkesmannen

Fylkeskommunen konkluderte med at eleven hadde behov for "vedlikeholdstrening", og at det ikke var noen grunn til at eleven skulle få utvidet tid i videregående skole. Det var ikke Fylkesmannen enig i.

Fylkeskommunen fattet sitt vedtak på bakgrunn av sakkyndig vurdering fra PPT hvor det også var konkludert med at eleven ikke ville ha utbytte av lenger tid i videregående skole. Det ble særlig vist til at eleven hadde behov for mye repetisjon i undervisningen.

Fylkesmannen var enig med NFU i at dette ikke var tilfelle, og viste til at det ikke var tatt hensyn til at eleven hadde vist fremgang i enkelte fag. Videre ble  det presisert det at behovet for mye repetisjon ikke tilsier at eleven ikke kan bli bedre. Fylkesmannen presiserte også at listen for å få utvidet tid i videregående skoel skal være lav, og at det ikke kan stilles noe krav om at behov for mer opplæring er vesentlig. 

Tips noen om siden