Invitasjon til foredrag om hørselshemning hos barn med Down syndrom

Lege og forsker Marit Austeng har sett på forekomsten av hørselstap på 8 år gamle barn med Down syndrom. Hun disputerer 24. juni i Grønt auditorium (1), Oslo
universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20.

Tips noen om siden