Får personer med utviklingshemning brukt sin rettslige handleevne?

NFU har mottatt en henvendelse vedrørende et prosjekt, hvor man ønsker å få tilbakemeldinger, om hvordan mennesker med nedsatt funksjonsevne opplever at de får bruke sin rettslige handleevne.

Det bes om historier hvor man sier noen om egen mulighet for å bestemme i forhold til vennskap, medisinske spørsmål, kriminalitet og politi, og mulighet for å selge og kjøpe gjenstander.

Er det noen som ønsker å dele sine erfaringer? Send deres historie til prosjektet! Historiene kan sendes til prosjektet på e-post adresse ercvoices@nuigalway.ie  

Prosjektet utføres av Centre for Disability Law and Policy (CDLP) på National University of Ireland.

Les mer om prosjektet her. (Engelsk)

Tips noen om siden