Konferanse - om brukermedvirkning i forskning og fagutvikling

Konferansen er gratis og åpen for alle som er interessert i forskning og fagutvikling.

Tid 20 november 2019 , 09.00 - 15.00
Sted NTNU - Trondheim
Arrangør Nettverk for inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemning i samarbeid med NFU Trøndelag og Barne- ungdoms- og familiedepartementet.

Tips noen om siden