Hitra

Hitra v/ Trond Ole Faxvaag Postadresse: Vikan  7240  Hitra Telefon: 72444833,  94155389 E-post: trondole@online.no