Lokallagets styre

Leder:           Bernhard Jacobsen

Nestleder:      Astrid Nakken Førland

Kasserer:       Kjellaug Jacobsen

Skrivar:          Jostein Frøland

Styremedlem: Sigve Strømø

Tips noen om siden