Historie

NFU Sveio Lokallag ble stiftet i 1977 av ildskjeler, som såg behovet for et kommunalt rettet lag. som har som målsetting å bedre levekårene til mennesker med utviklingshemming.

NFU Sveio Lokallag ble knyttet til NFU Rogaland Fylkeslag helt fra starten av, Dette delvis på grunn av geografien, men også i stor grad fordi mange av tilbudene til mennesker med utviklingshemming fra Sveio var lokalisert i Rogaland.

Det var i hovedsak Lillebo i Haugesund som stod for skole og daghjemstilbud frem til 1990.

Tips noen om siden