Lødingen

Lødingen v/ Jan Solheim Postadresse: Otervn. 10  8410  Lødingen Telefon: 76931771(P),  98227810 E-post: ja-so@online.no