Hadsel Lokallag av NFU

Hadsel kommune ligger helt sør i Vesterålen, som en perle i grenseland mellom Vesterålen og Lofoten. kart_Hadsel_kommune

Kommunens 574 kvadratkilometer er fordelt på fire øyer: Hadseløya, Austvågøya, Langøya og Hinnøya.

Hadsel har om lag 8000 innbyggere per 1. januar 2010. Av disse bor om lag tre fjerdedeler på Hadseløya. Her ligger kommunens administrasjonssenter Stokmarknes, og tettstedet  Melbu.

(hentet fra www.hadsel.kommune.no)

Hadsel v/ Karen Hultgren Olsen Postadresse: Teigan  8450  Stokmarknes Telefon: 91593607 E-post: karenhultgren@gmail.com