Smøla

Smøla v/ Per Terje Baadnes Postadresse: Dyrnes  6570  Smøla Telefon: 91539314 E-post: pbaadnes@me.com