Nyheter fra Hadeland

 GrenseLøse Aktiviteter

Gå inn på Jevnaker kommune, idrett og friluftsliv eller http://www.jevnaker.kommune.no/GLA  så finner du trim tilbud som er omtalt nedenfor. Dette er tilgjengelig for Hadeland, Hole og Ringerike.

Tren deg GLA' er en all-idrettsskole for   barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelser, i Jevnaker, og hele Hadelands- og Ringeriksregionen (Ringerike, Hole, Lunner og Gran).

Alle aktivitetene foregår på Jevnaker, tirsdager kl. 17.30-18.30.

GLA' - AKTIVITETSPLAN HØSTEN 2018

DATO

AKTIVITET

STED

06. februar

Spinning

F&S Spinning, Brugata 12

13. februar

Svømming

Jevnaker skole, svømmehallen

20. februar

Svømming

Jevnaker skole, svømmehallen

06. mars

Ballspill

Bergerbakken skole, gymsalen

13. mars

 

Basis/styrke

"Innersvingen", Brugata 12

20. mars

Svømming

Jevnaker skole, svømmehallen

03. april

 

Spinning

F&S Spinning, Brugata 12

10. april

Basis/styrke 

"Innersvingen", Brugata 12

17. april 

Ballspill

Ute hvis godt vær. Sted avtales

24. april

Valgfri aktivitet

 
     
     

Tidspunkt alle dager: 17:30-18:30

PÅMELDINGSSKJEMA

 

Kort om GLA'

GLA' er et prosjekt med målsetting om å etablere et permanent idretts- og aktivitetstilbud for funksjonshemmede i Jevnaker, hvor omkringliggende kommuner også inviteres. Prosjektet skal tilby gode, spennende, varierte og varige treningstilbud, i et godt sosialt miljø, med faglig kompetente ledere.

Prosjektet er et partnerskap mellom Jevnaker kommune, Friskis&Svettis Jevnaker og Jevnaker Idrettsforening (JIF).

Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal har vært en avgjørende partner for å finansiere utstyr til tilbudet.

Sportslig ansvarlig for tilbudet er Mari Lunder (Jevnaker Friskis & Svettis) og Alexander L. Bjørnerud (JIF).

Prosjektet koordineres av kulturavdedlingen  v/ Øyvind Norstrøm og Tilrettelagte tjenester v/ Trude Haugen

 

Tips noen om siden