NFU Hadeland lokallag

Historikk

NFU Hadeland er en del av tidligere Hadeland Foreldre Forening for Funksjonshemmede Barn  (HFF) som ble stiftet 8. mars 1976 med Kjell Bjerke som formann. Som det fremgår av navnet så var medlemmene foreldre til funksjonshemmede barn, med forskjellig funksjonshemming, (fysisk og psykisk).

På årsmøte 15. mars i 1984 blir det vedtatt å gå inn for et samarbeid med daværende Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede (NFPU).

HFF ble oppløst 4. februar 1992 og NFU Hadeland lokallag ble konstituert.

 

NFU Hadeland har siden da hatt en jevn tilgang av medlemmer bestående av utviklingshemmede, pårørende og andre interesserte. Medlemstallet har i de siste årene vært stabilt på ca 103.

 

Vi har ett styre som har representanter fra alle 3 kommunene, Jevnaker, Lunner og Gran.

Tips noen om siden