Prosjektene

I perioden 2020-2024 har vi to prosjekter; Inclusion Africa og Together for Inclusion.

Together for Inclusion i Uganda

Together for Inclusion (TOFI) er en sammenslutning av 15 sivilsamfunnsorganisasjoner, koordinert av Atlas-Alliansen. TOFI er fordelt over fem land i Afrika sør for Sahara; Uganda, Sør-Sudan, Somalia, Niger og Mosambik. De tematiske områdene er "Human Rights Advocacy", "Inclusive Education" og "Economic Empowerment". NFU er en del av prosjektet, og vi jobber spesifikt med Human Rights Advocacy (HRA) i Uganda. Vi har to partnere i Uganda; Uganda Parents of Persons with Intellectual Disabilities (UPPID), og Inclusion Uganda. Vårt mål er å øke våre partneres kapasitet til å jobbe for menneskerettighetene til personer med utviklingshemming og implementering av CRPD i Uganda. 

 

Inclusion Africa

Glade mennesker

Inclusion Africa er et regionalt prosjekt med medlemsorganisasjoner fordelt over hele Afrika. Inclusion International består av fem regionale undergrupper, der Inclusion Africa er en av dem. De har 25 medlemsland, som sammen jobber for å oppfylle rettighetene til mennesker med utviklingshemning.

Tips noen om siden