Prosjektene

I perioden 2016-2019 har vi to prosjekter.

Organisasjonsutvikling i NepalMøte

NFU har vært i Nepal siden 2004 og et av hovedmålene for vårt samarbeid har vært å samle foreldreorganisasjonene ute i distriktene til en felles nasjonal organisasjon slik at de skal stå sterkere sammen i dialog med myndighetene. Parents Federation for Persons with Intellectual Disabilities (PFPID) ble etablert i 2011, og nå er fokuset på kapasitetsbygging av organisasjonen. Vi har opplæring av ansatte og styremedlemmer, vi etablerer flere lokallag og fylkeslag der vi gir informasjon til foreldre, og vi driver lobbyarbeid overfor lokale og nasjonale myndigheter.

Organisasjonen kan kontaktes direkte: info.pfpid.programmes@gmail.com

 

Inclusion AfricaGlade mennesker

Inclusion Africa er et regionalt prosjekt med medlemsorganisasjoner fordelt over hele Afrika. Inclusion International består av fem regionale undergrupper, der Inclusion Africa er en av dem. De har 25 medlemsland, som sammen jobber for å oppfylle rettighetene til mennesker med utviklingshemning.

Kontaktpersonen for Inclusion Africa i Inclusion International er: Manuela Hasselknippe manuela@inclusion-international.org

Tips noen om siden