Finansiering

NFU mottar støtte fra Norad, via Atlas-alliansen.

I tillegg søker vi som en del av Atlas-alliansen på NRKs TV-aksjon. Midlene fra Norad og eventuelt TV-aksjonen finansierer NFUs internasjonale arbeid. Porteføljen for 2018 er på ca. 2,3 mill. NOK.

Tips noen om siden