Likestillingskonsekvenser av koronapandemien for personer med funksjonsnedsettelse

Bufdirs kartlegging av likestillingskonsekvenser av koronapandemien for personer med funksjonsnedsettelse, med tilbakemeldinger fra de kommunale rådene.

Tidligere i år svarte vi på en undersøkelse om hvordan rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser ble involvert på kommunalt nivå under koroakrisen før sommeren.

Her kan du lese rapporten fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Tips noen om siden