Styre

Under finner du navn og kontaktinformasjon til medlemmene av styret i NFU Øvre Romerike.

Leder 

Stein Eddy Tronvik

Telefon: 41642030

E post: tronvik@yahoo.no 

Nestleder

Anita Edseth Holter

Telefon: 97 57 33 11

E post:  an-hol@online.no

Sekretær

Tove C Søgnen

Telefon:41920201

E post: tove@alfabygg.no

Kasserer

Lise Bekken

Telefon: 90893408

E post: lisebekken@hotmail.com

Styremedlem: 

Maj Liss Olausen Lingjærde

Telefon: 92047768

E post:smykkemaja@gmail.com

Varamedlem: 

Ørnulf Eriksen

Telefon: 926 18 641

E-post: oer-erik@online.no

Varamedlem: 

Mette T. Tronvik

Telefon: 47277878

E-post: mette.tronvik@yahoo.no