Lokallagets styre

Styret i NFU Hallingdal lokallag består av

Leder   Bjarne Juvhaugen
Postadresse
Boks 19
    3541 NESBYEN
Mobil   93 40 37 53
E-post   bjarne.juvhaugen@hotmail.com
     
Styremedlem   Liv Bjørkedokken
Postadresse   Åsgardane
    3550 GOL
Mobil   97 16 94 73
E-post   liv.bjorkedokken45@gmail.com
     
Styremedlem   Ole Engebret Haugo
Postadresse   Bergheim
    3540 NESBYEN
Mobil   41 04 66 85
E-post   aasehaugo@hotmail.com
     
Styremedlem   Elin Møllerplass
Postadresse   Robru
    3550 GOL
Mobil   90 88 88 80
E-post   elin-moe@online.no
     
Styremedlem   Solveig Brønstad Rust
Postadresse   Nordre Øygardsveg
    3550 GOL
Mobil   99 23 86 11
E-post   solveig.rust@c2i.net
     
Styremedlem   Bente K Stuen Lagmandokk
Postadresse   Alfarvegen
    3540 NESBYEN
Mobil   95 12 82 86
     
1. varamedlem   Gunnar Myhren
Postadresse   3550 GOL
     
2. varamedlem   Liv Mohagen
Postadresse   3550 GOL

Tips noen om siden