Lokallagets styre

Lokallagets styre 

Leder Ole Jakob Skeie

Styremedlemmer:

Trine Maanum

Lise Hæbek Ottestad

Åse Midkliff