Nyheter

Årsmøte 2013

3. april klokka 1830 er det årsmøte, og årets møte legges til Hamna dagsenter i Volda

Vi kombinerer vanlege årsmøtesaker med at dagleg leiar Ingunn Gjengedal informerer om tilbodet. Lokallaget har satt fokus på betre samarbeid mellom vidaregåande skular, NAV, Hamna og Furene AS. I dag opplever vi at det vert noko tilfeldig kva tilbod som gis etter vidaregåande skule. Kommunalt dagsenter, eller arbeid gjennom NAV? Folkehøgskule?  Lokallaget ser behovet for betre kartlegging av interesse og evner undervegs i vidaregåande utdanning, og at NAV gjer sine ordningar meir synlege for brukar/føresette.

Her vert det rom for spørsmål og dialog, så dagen bør markerast på kalendaren. :-)

Velkomen !

Styret

Tips noen om siden