Lokallag

Arendal og Grimstad lokallag v/ Monika Andersen Postadresse: Børgetrollvei 3  4823  Nedenes Telefon: 46 94 29 30 E-post: mormi1915@gmail.com
Arendal og Grimstad lokallag
Birkenes og Lillesand v/ Britt Pigao Postadresse: Søndre Vardåsen 64B  4790  Lillesand Telefon: 452 75 527 E-post: britt.piago@gmail.com
Birkenes og Lillesand
Flekkefjord og Omegn v/ Lilly Lilledrange Postadresse: Grønnesveien 4R  4400  Flekkefjord Telefon: 91719336 E-post: lilly.lilledrange@hotmail.com
Flekkefjord og Omegn
Froland v/ Anne-Lise Løite Postadresse: Kobbervegen 1 B  4820  Froland Telefon: 92025770 E-post: liseloite@gmail.com
Froland
Kristiansand v/ Ingeborg Kostøl Postadresse: Leireveien 224  4640  Søgne Telefon: 38063832 (P),  91774744 (P) E-post: kostol@hotmail.com
Kristiansand
Kvinesdal v/ Bente Sofie Rafoss Postadresse: Træland  4480  Kvinesdal Telefon: 48262367 E-post: nfu.kvinesdal@outlook.com
Kvinesdal
Lyngdalsregionen v/ Linda Buch Pedersen Postadresse: Brynelia 25  4560  Vanse Telefon: 47283466 E-post: linbuped@gmail.com
Lyngdalsregionen
Risør og Gjerstad v/ Agder lokallag E-post: anders.haslestad47@gmail.com
Risør og Gjerstad
Songdalen v/ Grethe Bjerland Postadresse: Gjervoldstad 3  4645  Nodeland Telefon: 38181322 (P),  95023790 E-post: gbjerland@gmail.com
Songdalen
Søgne v/ v Vest-Agder fylkeslag E-post: stian@soh.no
Søgne
Tvedestrand/Vegårshei/Åmli v/ Søren Robert Sørensen Postadresse: Langangsveien 170  4900  Tvedestrand Telefon: 90169126 E-post: soe-robe@online.no
Tvedestrand/Vegårshei/Åmli
Vennesla v/ Klaus Lia Postadresse: Nordli 5  4700  Vennesla Telefon: 38156037 (A), 35155455 (A),  45247966 E-post: lia.klaus@gmail.com
Vennesla
Agder v/ Anette Andreassen Postadresse: Dyåvågveien 339  4904 Tvedestrand  Telefon: 97080387 E-post: anette.andreassen@hotmail.com
Østre Agder