Nå kan du søke midler fra Extrastftelsen

NFU er en godkjent søkerorganisasjon hos ExtraStiftelsen. Alle prosjektsøknader må innsøkes og koordineres sentralt i NFU, dette gjelder også fylkes- og lokallag. Nedenfor kan du lese om frister og krav til søknadsprosessen i NFU.

ExtraStiftelsen støtter prosjekter innen helse og forskning. For å søke om støtte må du samarbeide med en godkjent søkerorganisasjon. Ønsker du å søke midler gjennom NFU, må prosjektet bidra til å styrke satsningområdene i vårt prinsipp- og arbeidsprogram.

For mindre prosjekter med et budsjett opp til kr. 30.000, kan NFUs fylkes- og lokallag søke støtte gjennom ExtraExpress som har søknadsfrist 15. mars og 15. september hvert år.

MERK - ulike frister internt hos NFU og Extrastiftelsen: 

Frist for kontakt om samarbeid med NFU: Søknadsfrist NFU: Søknadsfrist Extrastiftelsen:
HELSEPROSJEKTER    
15. januar 2019 15. februar 2019 15. mars 2019
15. juni 2019 15. august 2019 15. september 2019

 

FORSKNINGSPROSJEKTER

 
1. april 2019 1. mai 2019 1. juni 2019

 

Ved ønske om prosjektsamarbeid med NFU, kontakt prosjektkoordinator Helene T. Strøm-Rasmussen på telefon 22 39 60 58 eller epost: htsr@nfunorge.org. Ta kontakt i god tid!

En forespørsel om prosjektsamarbeid vil bli vurdert av et utvalg på bakgrunn av et utkast til prosjektbeskrivelse. Søkeren vil deretter få tilbakemelding om NFU ønsker å gå videre med samarbeidet. Dersom man blir enige om et samarbeid, vil NFUs administrasjon være behjelpelig med råd og veiledning videre i prosessen frem mot endelig prosjektsøknad, som må være klar innen ovennevnte frister. 

ExtraStiftelsens nettsider finner du mer informasjon om hvordan du kan søke Extramidler og hva en prosjektsøknad bør inneholde. 

Extrastiftelsen

Tips noen om siden