Kurshefte - Kommunevalg

Heftet tar opp hvordan kommunene blir styrt gjennom kommunestyre og kommunevalg.

Målgruppe er mennesker med utviklingshemning og andre som vil lære om kommunevalg.

Målsettingen er å gi økt kunnskap om kommunevalg og kommunen som politisk institusjon, gi politisk  kunnskap som åpner for politisk deltakelse og medbestemmelse og innvirkning på egen livssituasjon gjennom valgdeltakelse.

Heftet kan lastes ned her

Produsent Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Artikkelnummer 00021
Pris: 50 Kroner