Kurshefte - Tillitsvalgt i organisasjonen

Kursheftet er lagt opp slik at det kan brukes av alle medlemmer i ulike ledd i organisasjonen. Målsettingen med heftet er å gi kunnskap om tillitsvalgtrollen og funksjonen, samt gi økt kjennskap til NFU som interesseorganisasjon.

Kursheftet kan lastes ned her

Produsent Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Artikkelnummer 00017
Pris: 50 Kroner