Lokallag

Klæbu v/ Sør-Trøndelag Fylkeslag Postadresse: Postboks 2659 Sentrum  7415  Trondheim E-post: frostroe@online.no
Klæbu
Malvik v/ Jon Arne Leistad Postadresse: Saksviklia 52  7562  Hundhamaren Telefon: 73977225 (P),  90603170 E-post: joarnel@online.no
Malvik
Agdenes v/ Terje Førland Postadresse: Berganesset  7316  Lensvik Telefon: 72491065,  95910887 E-post: joarnel@online.no
Agdenes
Ørland v/ Ole Julius Ringsatd Postadresse: Hedvig Lindenows gate 8  7130  Brekstad Telefon: 92613573 E-post: ojringstad@gmail.com
Ørland
Meldal v/ Sør-Trøndelag Postadresse: Postboks 2659 Sentrum  7415  Trondheim Telefon: 47055407 E-post: nibraad@online.no
Meldal
Skaun v/ Astrid Stokke Postadresse: Romemyra 89 a  7091  Tiller Telefon: 72889319(P), 72995261 (A),  95910887
Skaun
Bjugn v/ Kurt J. Olden Postadresse: Canningen  7168  Lysøysundet Telefon: 75520118 (P),  90661264 E-post: k.olden@online.no
Bjugn
Åfjord og Roan v/ Sør-Trøndelag fylkeslag Postadresse: Postboks 2659 Sentrum  7415  Trondheim Telefon: 47055407 E-post: nibraad@online.no
Åfjord og Roan
Røros og Holtålen v/ c/o Sør-Trøndelag fylkeslag Postadresse: Postboks 2659 Sentrum  7415  Trondheim Telefon: 47055407 E-post: nibraad@online.no
Røros og Holtålen
Trondheim v/ Steinar Johnsen Postadresse: Finn bergs vei 5 B  7022  Trondheim Telefon: 77553984,  91112442 E-post: sjohn4@online.no
Trondheim
Orkdal v/ Karsten Engen Postadresse: Engmoveien 28  7320  Fannrem Telefon: 97707163 E-post: karsten_engen@hotmail.com
Orkdal
Levanger og Verdal v/ Herdis Kvernbråten Postadresse: Sagstuvegen 17  7653  Verdal Telefon: 48216565 E-post: hekvrb@gmail.com
Levanger og Verdal
Oppdal og Rennebu v/ Kåre Holsetstuen Postadresse: Astersveien 2  7340  Oppdal Telefon: 90096736 E-post: kaare@oppdal.com
Oppdal og Rennebu
Hitra v/ Trond Ole Faxvaag Postadresse: Vikan  7240  Hitra Telefon: 72444833,  94155389 E-post: trondole@online.no
Hitra
Melhus v/ Hege Skaget Postadresse: Klemmetsvei 240  7227  Gimse Telefon: 41512932 E-post: hegeskaget67@gmail.com
Melhus
Steinkjer og Omegn v/ Kjell Delbekk Postadresse: Mokk Gård  7718  Steinkjer Telefon: 74144757 (P),  48294694 (M) E-post: kjeldelb@online.no
Steinkjer og Omegn
Stjørdal lokallag v/ Nils Ole Aune Postadresse: Evjebakken 5  7500  Stjørdal Telefon: 91376035 E-post: nils.ole.aune1@ntebb.no
Stjørdal lokallag
Leksvik v/ Annveig Tronstad Postadresse: 7125  Vanvikan Telefon: 74856163 (P), 74856510 (A),  95098234 E-post: ajtronst@online.no
Leksvik
Inderøy v/ Kristin Lie Slapgaard Postadresse: Jektvollvegen 65  7670  Inderøy Telefon: 97169615 E-post: kristin@slapgaard.com
Inderøy