NFU Stjørdal Lokallag

Leder: Nils Ole Aune

adresse: Evjebakken 5, 7500 Stjørdal

Tlf :91376035

Epost: nils.ole.aune1@ntebb.no

Høstfest torsdag 19.september kl 18

Sted: Quality hotell, Kjøpmannsgt 20

Det serveres varmrettbuffet med dessert. Musikk ved Leif Granmo.

Medlemmer i lokallaget, og ev hjelpere, deltar gratis på høstfesten.

Ikke medlemmer betaler 450 kr.

Påmelding til høstfesten innen 10, sept. til Nils Ole Aune, tlf 91376035, epost. nils.ole.aune1@ntebb.no, eller Svein Landstad, tlf 90946424, epost. sm.landstad@getmail.no.

NFU Stjørdal lokallag v/ Nils Ole Aune Postadresse: Evjebakken 5  7500  Stjørdal Telefon: 91376035 E-post: nils.ole.aune1@ntebb.no