Faste aktiviteter i Bodø lokallag

Bodø lokallag har flere faste aktiviteter for medlemmene. Mange av medlemmene er også med på andre tilrettelagte tilbud. Sjekk oversikten her og ta en titt i kalenderen.

Faste aktiviteter og arrangement:

Medlemsmøter
Vi har som mål å arrangere to medlemsmøter i året med ulike tema og erfaringsutveksling. Eksempel på tema kan være bolig, skole, arbeid, fritid, offentlige styringsdokumenter, forskningsprosjekter etc.

Pizzatreff
Første mandag i hver måned er det pizzatreff på Orion fra kl 20.30.

Grøtfest og grillfest
Før jul møtes vi til grøtfest på 4H-gården og før sommeren er det grillfest ute på Vågønes.

Diverse kurs
Vi arrangerer matkurs, datakurs eller andre kurs i løpet av året. I valgår inviterer vi til valgkurs.

Idrettstilbud
Mange av våre medlemmer deltar aktivt i idrettslag og foreninger med svømming, bocca, teppecurling, ski, fotball, håndball og turn.

Teatergruppe - HAR EN FORELØPIG PAUSE 
Teatergruppa Paraply. Åpen primært for medlemmer fra 14 år. Deltakeravgift. Drives av lokallaget. 

Andre aktiviteter
Flere av medlemmene er med i fritidsklubben Basis  På sommeren arrangerer Bodø kommune Sommer sammen.

Ta kontakt om det er noe du kan tenke deg å være med på - som deltaker eller frivillig.

Tips noen om siden