Bodø lokallag

Første fysiske styremøte etter korona: Fra venstre: Merete Hassel, Andreas Tymi, Tone Helene Sydnes, Edel Skogen. Bak fra venstre: Liv Idun Alstad, Astrid Haavik

Velkommen til Bodø lokallag av NFU

Organisasjonens virksomhet bygger på at mennesker med utviklingshemning har den samme verdi, de samme grunnleggende behov og rettigheter som et hvert annet menneske.

Bodø lokallag tar tak i saker som har betydning for oss i hverdagen. Våre medlemmer er opptatt av blant annet skole, arbeid, bolig og fritid. Hvilke tilbud har kommunen? Hvilke beslutninger tar politikerne? 

Lokallaget har flere arrangement og aktiviteter for medlemmene, f.eks medlemsmøter, pizzatreff, ulike kurs og temamøter.Vi har årsmøte i februar/mars og jevnlige styremøter.

Lokallaget har en egen side på facebook som heter NFU Bodø lokallag.

Styret som ble valgt på årsmøtet i 2020

Merete Hassel, leder, Liv Idun Alstad, nestleder/sekretær, Astrid Haavik styremedlem/kasserer, styremedlemmer: Andreas Tymi, Tone Helene Sydnes og Anne Kari Olufsen.
Varamedlemmer: Eva Thorbjørnsen, Caroline N. Carlsen og Edel Skogen.

Vi tar alltid imot flere medlemmer. Bli med da vel!

Ta gjerne kontakt med leder eller noen i styret.

Bodø lokallag av NFU Postadresse: Postboks 925  8001   BODØ Telefon: 41221224 E-post: hassel.merete@gmail.com Annet: Org.nr. 984 948 719 – må oppgis når du velger oss som grasrotmottaker www.nfunorge.org

Tips noen om siden

  • 25 feb
    Årsmøte kl. 18.00-21.00 Sted : Kunngjøres senere