Bodø lokallag

Velkommen til Bodø lokallag av NFU

Organisasjonens virksomhet bygger på at mennesker med utviklingshemning har den samme verdi, de samme grunnleggende behov og rettigheter som et hvert annet menneske.

Bodø lokallag tar tak i saker som har betydning for oss i hverdagen. Våre medlemmer er opptatt av blant annet skole, arbeid, bolig og fritid. Hvilke tilbud har kommunen? Hvilke beslutninger tar politikerne? 

Lokallaget har flere arrangement og aktiviteter for medlemmene, f.eks medlemsmøter, pizzatreff, ulike kurs og temamøter.Vi har årsmøte i mars og jevnlige styremøter.

Lokallaget har en egen side på facebook som heter NFU Bodø lokallag.

Matkurs på Bodin   
Matkurs på Bodin Foto: Merete Hassel

Styret som ble valgt på årsmøtet i 2017

Astrid Haavik, leder, Merete Hassel, nestleder, Liv Idun Alstad, styremedlem, Inger Elisabeth Nordheim Karlsen, sekretær, Anita Tymi. styremedlem og Stig Andreas Olsen, styremedlem.

Lokallaget har ca 117 medlemmer pr årsmøte 2017 og vi tar gjerne imot deg også! 

Ta gjerne kontakt med leder eller noen i styret.

Bodø lokallag av NFU v/ Astrid Haavik Postadresse: Postboks 925  8001   BODØ Telefon: 90118028 E-post: ashaavik@online.no Annet: Org.nr. 984 948 719 – må oppgis når du velger oss som grasrotmottaker www.nfunorge.org

Tips noen om siden