Styret

Styret i NFU Rogaland består av:

Leder: Kjell Øygard
kjell.oygard@lyse.net
Mob: 91 36 28 08

Nestleder: Olaug Haaland
olaughaaland@lyse.net
Mob: 91 53 92 36

Styremedlem: Laila Pedersen 

lailaepedersen@gmail.com

Mob. 971 53471

Styremedlem: Arnt Olav Stensland
arntstensland@gmail.com
Mob: 91 54 76 71

Styremedlem: Wenche Østrem Gaupås
wenche.gaupas@hotmail.com

Mobil: 907 46709

Styremedlem: Cecilie Guddal

Mob: 90 08 59 96

Styremedlem: Mia Koch
miakoch@gmail.com
Mob: 41 27 61 97

1. vara: Mona Kyllingstad
mona.kyllingstad@gmail.com
Mob: 91 14 28 28

2. vara: Steinar Bjung.
steina.bjugn@lyse.net

3. vara: Inger Marie Seldal
imseldal@hotmail.com

Tips noen om siden