Sørreisa

Sørreisa v/ Almar Jakobsen Postadresse: Sørsiv. 171  9310  Sørreisa Telefon: 77861509 (P),  97122842