Styret

Tillitsvalgte i Ålesund, Sula og Giske lokallag


Leder: Janne Muri  (2015-2017
)
jmuri@online.no
Tlf M: 952 42 834

Kasserer: Kjersti Liavåg Blindheim (2015 - 2017)
kjersti.blindheim@mimer.no
Tlf M: 977 09 588

Sekretær: Anne-Grethe Valentin Nielsen (2015 - 2017)
familien@valentin.no
Tlf M: 945 49 565

Styremedlem: Rita Thoresen (2015 - 2017)
rita.thoresen@politiet.no
Tlf M: 926 80 689

Styremedlem: Britt Myhren (2015- 2017)
myhrensform@gmail.com
Tlf M: 993 89 229 

Varamedlemmer:
Knut Mathias Myklebust (2015 - 2017), 906 86 772
Synnøve Vadset Furholm (2015 - 2017), 482 12 091
Marthe Hilmarsen (2015 - 2017), 954 10 841
Øyvind Johan Heggstad (2015 - 2017), 909 20 121 

Tips noen om siden