Nyheter

Aktiviteter for medlemmer og ikke-medlemmer i 2020

«Sommerfesten» i Elnesvågen blir ikke arrangert i år grunnet korona-pandemien.

«Høstfesten»  er planlagt arrangert på Skarstua siste fredag i Oktober (30.10 20) – men: slik situasjonen er med korona-pandemi kan dette arrangementet bli avlyst. Mer informasjon kommer.

 2021

«Etterjulsfesten» i januar 2021 er planlagt og Skarstua er bestilt til arrangementet første fredagen i januar. Som for de nevnte arrangement over, så er vi avhengig av at korona-pandemien er under kontroll for å kunne organisere festen.  Mer informasjon kommer.

Tips noen om siden