Russefeiring 17. mai. En av de som er russ sitter i rullestol.

Russefeiring 17. mai. En av de som er russ sitter i rullestol.

NFU kjemper for menneskerettighetene

Norsk Forbund for Utviklingshemmede er en menneskerettighets-organisasjon som bidrar til å gjøre hverdagen lettere for mennesker med utviklingshemning og familiene deres. Vår visjon er et samfunn for alle.

Organisasjonens virksomhet bygger på at mennesker med utviklingshemning har den samme verdi, de samme grunnleggende behov og rettigheter som et hvert annet menneske.

Arbeider for inkludering

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) bidrar til at hverdagen blir lettere for personer med utviklingshemning ved at de ikke diskrimineres og får de samme rettighetene som alle andre.

Jente på skolenVeiledning og kurs

NFU er til både for deg som har en utviklingshemning selv – og for deg som er i familie med en person med utviklingshemning. Vi mener kunnskap er viktig for at familiene skal få den støtten de trenger. Derfor gir vi veiledning og holder kurs for våre medlemmer. Vi har tilbud til foreldre i ulike faser av livet, til søsken, og til mennesker som selv har en utviklingshemning.

Juridisk rådgivning
Hva slags hjelp har du krav på? Hvordan skal du gå frem for å få hjelpen familien trenger? Er du uenig i et vedtak fra kommunen? NFU har jurister og andre medarbeidere som gir medlemmene våre råd og veiledning i slike spørsmål. Vi vet at det ikke alltid er lett å få den hjelpen man trenger. Derfor er vi her for deg.

Landsdekkende, aktiv organisasjon
NFU har over 8000 medlemmer i hele Norge. Hundrevis av tillitsvalgte og aktive medlemmer arrangerer kurs, møter og andre aktiviteter året rundt. Les mer om organisasjonen her.

Påvirker politikere og myndigheter
Samtidig arbeider vi for bedre levekår for mennesker med utviklingshemning i fremtiden. Det gjør vi ved å påvirke politikere og myndigheter. Vi møter statsråder og andre sentrale politikere, og vi er ofte med på høringsrunder når nye lover og regler utformes.

I tillegg sitter vi i en rekke arbeidsgrupper på nasjonalt og lokalt nivå. Organisasjonen har også direkte kontakt med lokale politikere og representanter for kommunene. Alt dette gjør oss til en viktig pådriver for bedre levekår og rettigheter for mennesker med utviklingshemning.

NFU er ofte representert i det kommunale eller fylkeskommunale rådet for funksjonshemmede. Rundskriv A-28/2007 Om lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsatt funksjonsevne m.m.

Mye fremdeles ugjort

Når det gjelder temaer som utdanning, arbeid, fritid, bolig og sosiale tjenester, er mye regulert gjennom lovverk. Dette kan virke betryggende - på papiret. Men virkeligheten er dessverre en annen. En lang rekke enkelttilfeller i Norges kommuner viser at det fremdeles er mye ugjort før personer med utviklingshemning får sin rett også i praksis. De siste årene viser faktisk at på enkelte områder går utviklingen i negativ retning. Les mer om dette under Rettigheter. 

I menyen til venstre kan du lese mer om hva NFU arbeider med.

Tips noen om siden