Eget hjem

Vårt mål er at mennesker med utviklingshemmning på samme måte som andre norske borgere skal kunne bo trygt i sitt eget hjem.

NFU arbeider for at du skal få bestemme hvor du ønsker å bo. Et sted der akkurat du kan føle at du er "herre i eget hus". Virkeligheten er dessverre ofte annerledes.

Rettigheter og gode eksempler

I menyen til venstre kan du lese mer om hva NFU arbeider med for at flere skal få sitt ønske oppfylt om å bo i egen bolig. Flere gode eksempler viser at alt er mulig bare viljen er på plass hos alle parter.

Tips noen om siden

Husbankens logo

Husbanken har fått nytt regelverk

Nå har Husbanken revidert sine retningslinjer for å sikre at de nasjonale målsetningene i politikken overfor mennesker med utviklingshemning følges.

Husbankens regleverk