Nyheter

LANDSMØTET 2020 – NOMINERING AV TILLITSVALGTE

 

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Bjug Ringstad

Johan Sverdrups gate 20

2819 Gjøvik

 

bjug@ringstad.no

 

Til fylkes- og lokallag

                                                                                                          Gjøvik,11.03. 2019

 

 

 

LANDSMØTET 2020 – NOMINERING AV TILLITSVALGTE

 

En av de viktigste sakene på landsmøtet er valg av landsstyre for neste periode. Valgkomitéen skal legge fram et forslag på komplett landsstyre med varamedlemmer. Forarbeidet til dette er imidlertid ikke en sak for valgkomiteen alene. 

 

Det er derfor svært viktig at enkeltmedlemmer, lokallag og fylkeslag engasjerer seg i prosessen fram til innstillingen skal legges fram.

 

Ikke minst fordi vi ved denne korsveien skal velge ny forbundsleder, er det viktig å begynne prosessen tidlig. Her må alle steiner snus. Det neste landsstyret kan bestå både av værende styremedlemmer som er valgbare, men selvsagt kan det også være egnede kandidater i medlemsmassen for øvrig. NFU har mange som deler våre prinsipper, men som ikke er medlemmer. Heller ikke disse «steinene» må få lov til å ligge urørt. Skulle de vise seg interesserte/interessante, forutsettes selvsagt medlemskap for å kunne være valgbare.   

 

Nå, i forkant av årsmøtene i fylkeslagene, er dette bare ment som en påminnelse. En påminnelse som vi utfordrer fylkeslagene til å ta på største alvor selv om det tilsynelatende er langt fram.

 

En formell nominasjonsrunde kommer vi tilbake til. I denne omgang kun en oppfordring til dere om å påbegynne «let og søk» etter egnede kandidater.

 

 

Med vennlig hilsen

for NFUs valgkomite for Landsmøtet 2020

 

Bjug Ringstad                      

leder

Tips noen om siden