Styre

Under finner du navn og kontaktinformasjon til medlemmene av styret i NFU Øvre Romerike.

Leder Tonje Jensen

Telefon: 92 84 40 73

E post: tonjedesign@gmail.com

Nestleder Stein Ove Strand

Telefon: 90 88 24 94

E post: stein.ove.strand@online.no

Sekretær Anita Edseth Holter

Telefon: 97 57 33 11

E post: an-hol@online.no

Kasserer Ørnulf Eriksen

Telefon: 926 18 641

E post: oer-erik@online.no

Styremedlem Knut Nordengen

Telefon:930 80 975

E post: kn-nor@online.no

Varamedlem Heidi Johanne Ekseth 

Telefon: 456 61 912

E-post: heidi_ekseth@hotmail.com

2. Varamedlem: Pia Haagensen

Telefon: 41 41 30 90

E-post: piahaagensen@hotmail.com

Tips noen om siden