Ordet absurd

Hvis kongen var dronning?

Hypotetiske spørsmål gir sjelden interessante svar. Spørsmålet om samfunnet ville vært dårligere dersom Downs syndrom ikke fantes, er omtrent like håpløst som spørsmålet om en ville tatt en vaksine mot Downs syndrom.

I jakten på hypotetiske sykdommer dokumenterte Ole Didrik Lærum påstanden "Sjeldne sykdommer ser man vanligvis ikke ofte". Verden har utviklet seg etter den tid. I boken What If?: Serious Scientific Answers to Absurd Hypothetical Questions, gir forfatteren Randall Munroe svar på en hel rekke av de mest urealistiske spørsmålene. Hypotetiske spørsmål og absurditeter kan ha verdi selv om de sjelden gir nyttige svar.

Aksel Braanen Sterri stiller spørsmålet om samfunnet ville vært dårligere dersom det ikke fantes personer med Downs syndrom og svarer selv benektene på spørsmålet. Kan hende Sterri har rett. Vi skal imidlertid huske at kirkegårdene er fulle av uerstattelige mennesker og at samfunnet heller ikke hadde vært dårligere om det ikke fantes folk med Sterris holdninger. Spørsmål av Sterri-varianten er velegnet til å fjerne de fleste av oss.

Noen kom med vaksinespørsmålet: Hvis det fantes en vaksine mot Downs syndrom, skulle en tatt en slik vaksine? Mange ville nok, rent instinktivt svart ja, men spørsmålet er kanskje ikke fullt så enkelt.

Mye tyder på at mannen er en degenerert kvinne. Det ene kjønnskromosomet mistet den nedre høyre armen slik at X-kromosomet ble til en Y. De fleste menn ville nok takket nei til en behandling som retter opp denne genetiske skavanken. Få menn betrakter seg som degenererte.

Har en levd en del tiår med Downs syndrom, så er det ikke så lett å tenke seg til hvordan det ville vært å plutselig ikke ha syndromet. En vaksine mot alzheimer, er mindre problematisk.

Det typiske med denne typen hypotetiske problemstillinger, er at de stilles av folk med liten kjennskap til mennesker med funksjonsnedsettelser, uten å involvere dem spørsmålet gjelder. Spørsmålet uttrykker spørsmålstillerens fordommer. Problemstillingene med å eliminere funksjonsnedsettelsen kommer sjelden fra handikapbevegelsen eller folk med store funksjonsnedsettelser. Blant mennesker med funksjonsnedsettelser er det vanligere å bekymre seg overfor samfunnets holdninger, tjenester og tilrettelegging.

De hypotetiske spørsmålene knyttet til eliminering av Downs syndrom har neppe andre effekter enn å øke stigmatiseringen.

Hvis det utvikles en tablett som gjør at mørkhudede kan bli som en ekte arier, så kunne det nok blitt et marked for tabletten, men tabletten ville ikke løst rasimeproblematikken.

Jens Petter Gitlesen

 

16 april 2017

Tips noen om siden