Dritan Kreshpaj

Dritan Kreshpaj

Dritans uverdige skjebne

Dritan Kreshpaj ble tvangsflyttet fra Verdal til Østre Toten kommune av Utlendingsdirektoratet (UDI). Til tross for at Dritan har oppholdstillatelse og har bodd i Norge i 15 år, så er det ingen kommuner som vil påta seg kostnadene de omfattende tjenestene Dritan behøver. UDI legger derfor mannen jevnlig ut på anbud blant private omsorgsfirma.

I helgen tok Skerdi Kreshpaj, Dritans bror, den åtte timers lange turen fra Trøndelag til Østre Toten for å besøke sin bror.

Dritan har endret seg mye i negativ retning siden han ble tvangsflyttet fra Verdal kommune. Han var både sint og redd, utagerer mot personalet og ingen av tjenesteyterne forstår hva han sier.

Det er minst 12 år siden Dritan oppførte seg som han gjør i dag.

Skredi Kreshpai har sendt e-post til UDI, Statsforvalteren og Dritans verge og spurt etter hvilke lovhjemler som ligger til grunn for anbudsutsetting og flytting av Dritan. Men selv etter en måned, har ingen av de tre instansene svart Skredi Krashpai.

NFU kommer tilbake med mer når saken utvikler seg.

Se også sakene:

Jens Petter Gitlesen

20 mars 2022