Jens Petter Gitlesen er død

Jens Petter Gitlesen, (f. 03.11.1959, d. 18.03.2023).

Det er med stor sorg vi i helgen mottok budskapet om Jens Petters død.

I 2000 fikk Jens Petter og Tone datteren Emilie. Emilie er født med Downs syndrom, og fra 2007 engasjerte han seg i arbeidet i Norsk Forbund for Utviklingshemmede. Hans engasjement var enormt, både dag og natt.

I 2009 ble han valgt som forbundsleder, en rolle han hadde helt til våren 2021. Hans arbeid var blitt lagt merke til langt utover vår organisasjon.

Jens Petter hadde en evne til å ta til seg informasjon og kunnskap, og å bruke den for å bidra til likestilling og ikke-diskriminering av mennesker med utviklingshemming. Da han begynte som forbundsleder forstod han ikke hvorfor man hadde fokus på menneskerettigheter i NFU, men han så raskt sammenhengen og i 2021 år ble han tildelt Universitetet i Oslo sin menneskerettighetspris.

Jens Petter var en stemme for de i samfunnet som sitter nederst ved bordet. Han har tatt til orde, eller spesielt pennen, når menneskerettigheter har blitt brutt, og kjempet for å finne gode løsninger som ivaretar menneskerettigheter for alle. Han fikk gjennomslag i flere viktige saker.

Jens Petter Gitlesen satt utviklingshemmedes menneskerettigheter på dagsorden i Norge. En gruppe som ofte blir glemt, og en gruppe som stadig opplever å få sine menneskerettigheter brutt. Jens Petter var en stemme for de som ikke har kunnet løfte stemmen sin selv, og bidratt til et mer rettferdig, mangfoldig og likestilt Norge. Uten Jens Petters innsats de siste 12 årene, ville flere overtramp på utviklingshemmedes rettigheter forblitt usett og uendret.

Takk for ditt store bidrag for å skape et samfunn for alle, og til at alle skal ha de samme rettighetene. Vi skal kjempe kampen videre!

Hvil i fred.

Jens Petter Gitlesen skal bisettes i Sola Kapell fredag 31. mars klokken 12.00. Det blir en human-etisk bisettelse. Kapellet ligger i Sola kommune, ca 1 km fra flyplassen. Familien inviterer til minnestund på Solastranden gård rett etter bisettelsen.

For at familien skal ha sånn noenlunde oversikt over antallet som kommer fra NFU hadde det vært fint om dere sender en påmelding til pia@nfunorge.org

Forbundsleder Tom Tvedt vil delta, og tale, i bisettelsen på vegne av NFU.

Tips noen om siden