Utlysning av stilling som økonomicontroller for NFUs bistandsarbeid 2022

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) ønsker å motta tilbud på konsulentoppdrag i funksjonen som Financial Controller for NFU sitt bistandsarbeid.

 1. Tilbudsinnbydelse

Oppdraget vil gjelde fra 1. november 2022 til 30. april 2025. Fra 1.januar 2025 – 30.april 2025 kun oppdrag knyttet til årsoppgjøret 2024.

Tilbudet skal være satt opp som fastpris basert på timesats, og den økonomiske rammen for oppdraget på maksimalt kr. 1 735 000 (inkl. mva).

Oppdraget er betinget av tilskudd fra NORAD, og kan bli mindre, eller falle bort dersom aktivitetsnivået blir mindre enn budsjettert.

Oppdraget legges opp som en konkurranse – med forhandlinger som gjennomføres i to – 2 trinn. Det innebærer at prosedyren innledes med en kvalifiseringsfase. Denne fasen er åpen for alle dem som har mottatt tilbudsinnbydelsen.

Bare de leverandørene som oppfyller oppdragsgiverens kvalifikasjonskrav, vil bli invitert til å levere tilbud.

Vi ønsker oppstart fra 1. november 2022, men denne avhenger av ferdigstilling av tilskuddet fra Norad.

Oppdraget har en gjensidig oppsigelsestid på 3 – skriver tre måneder.  

 1. Oppdragsgiveren

NFU er en menneskerettighetsorganisasjon som jobber for å fremme rettighetene til mennesker med utviklingshemning. NFU er medlem av Atlas-alliansen som er en stiftelse av organisasjoner som jobber for å fremme rettighetene og bedre levekårene for funksjonshemmede i fattige land.

Vår visjon er et samfunn for alle, der personer med utviklingshemning får lik mulighet til å delta på alle samfunnsarenaer på lik linje med alle andre.

NFU har jobbet med internasjonale solidaritetsprosjekter i nesten 40 år, og er helt unike når det gjelder å støtte rettighetene for mennesker med utviklingshemning og deres organisasjoner i sør. 

Vi jobber også med å holde de lokale myndighetene ansvarlige, og få dem til å inkludere personer med utviklingshemning på alle områder.

NFU har for tiden følgende partnere på bistandsområdet; den regionale føderasjonen Inclusion Africa med hovedsete i Kenya, Inclusion Uganda i Uganda, the Federation of Ethiopian Associations of Persons with Disabilities (FEAPD) og Fikir Ethiopia National Association on Intellectual Disability (FENAID) i Etiopia. Den årlige budsjettrammen er på drøyt NOK 10,5 millioner.

Rammeavtalen med NORAD for Inclusion Africa løper fra 1.1.2020 til 31.12.2024, med et rammebudsjett på NOK 9,9 millioner (inkl. adm.tilskudd).

Rammeavtalen med NORAD for Together for Inclusion (TOFI 1) gjennom Inclusion Uganda løper fra 1.7.2019 til 31.12.2022 – med opsjon om forlengelse til 31.12.2024, med et budsjett på NOK 12 millioner (inkl. adm.tilskudd).

Rammeavtalen med NORAD for TOFI 2 – gjennom FEAPD og FENAID løper ut 31.12.2022 – med opsjon om forlengelse til 31.12.2024, med et budsjett NOK 8,4 millioner (inkl. adm.tilskudd).

Totalt bistandsbudsjett fom. 2023 tom. 2024 vil være NOK 24,4 millioner.

3. Oppdragsbeskrivelse

 •  Aktivt delta i budsjettprosessene, inkludert budsjettrevisjoner for internasjonal virksomhet
 • Aktivt delta i løpende rapportering
 • Ansvarlig for alle økonomirutiner, inkl. all dokumentasjon, herunder alle maler og rutiner fra Atlas-alliansen
 • Bidra til kapasitetsbygging av våre lokale partnere på hele økonomiområdet
 • Tett samarbeid med Atlas-alliansen
 • Delta aktivt i vårt anti-korrupsjonsarbeid og antikorrupsjonsgruppen
 • Reisevirksomhet må regnes med

Konsulenten vil rapportere til generalsekretæren, men vil samarbeide tett med 2 bistandsrådgivere og økonomiansvarlig i NFU.

Arbeidssted; ønskelig at fysisk arbeidssted 1-2 dager i uken er hos NFU, øvrig hos konsulenten, eller via TEAMS.

 1. Kvalifikasjonskrav
 • Utdanning innen økonomi, eller annen relevant utdannelse på minimum bachelornivå
 • Erfaring fra tilsvarende oppdrag eller arbeid
 • Erfaring fra bistandsarbeid eller annet internasjonalt arbeid
 • Erfaring med kapasitetsutvikling av lokale partnere
 • Erfaren Excel-bruker, særlig innen budsjettoppsett, prognoser og konsolidering
 • Gode muntlig og skriftlige fremstillingsevner både på norsk og engelsk.

 

5. Personlige egenskaper 

 • Du må arbeide systematisk og strukturert
 • Du må ha gode analytiske evner
 • Du tar initiativ til samarbeid, men arbeider også effektivt alene
 • Du kan formidle fagspesifikk tematikk tydelig, og bidrar til læring og utvikling
 • Du må jobbe effektivt og ha stor arbeidskapasitet
 1. Tildelingskriterier
 •  Erfaring fra tilsvarende arbeid eller oppdrag, og beskrivelse av hvordan oppdrages ønskes gjennomført – 40 prosent
 • Kvalifikasjoner og personlige egenskaper - 20 prosent
 • Pris – 40 prosent

Tilbudet vil bli vurdert av en anskaffelseskomitté på 3 medlemmer

 1. Dokumentasjon
 • CV for den, eller de som skal gjennomføre oppdraget
 • Dokumentasjon fra tidligere relevant arbeid eller oppdrag ønsker oversendt
 • Firmaattest

Fristen for dette er satt til 15.10.2022

Deretter vurderes kvalifikasjonskravene.

De som kvalifiserer seg, kan deretter levere;

 • Endelig tilbudsdokument med beskrivelse av årlig tidsforbruk og budsjetter

Fristen for dette er satt til 22.10.2022

Oppdragsgiverens kontaktinformasjon

Henvendelse gjøres til, og tilbud med dokumentasjon sendes på e-post til generalsekretær Hedvig Ekberg, og med kopi til fungerende økonomiansvarlig Petter J. Holth (innleid konsulent).

E-post: hedvig@nfunorge.org

E-post: petter@nfunorge.org

Tlf, Hedvig Ekberg: 971 23 218

Petter J. Holth: 957 50 521

Tips noen om siden