Rettigheter

Alle barn i Norge har rett til en barnehageplass.

Barn ute i stolNoen kommuner har "spesialbarnehager", men NFU mener dette er i strid med barnehageloven. Det følger av barnehageloven at man har følgende rettigheter: 

  • Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.
  • Kommunen har ansvaret for at barn med rett til prioritet får plass i barnehage.

Barnet mitt har behov for tilrettelegging i barnehagen - har jeg krav på dette?

Dersom man har et funksjonshemmet barn som har et mer omfattende behov for spesialpedagogsik hjelp enn det andre barn har, har man rett til slik hjelp. 

Formålet er å gjøre barnet bedre rustet til å begynne på skolen

Hjelpen kan knyttes til hjemmet, sosiale eller medisinske instutisjoner, og barnehagen.

Du kan lese mer om dette i Utdanningsdirektoratets veileder til spesialpedagogisk hjelp.

NFU hjelper barn som ikke får ivaretatt sine rettigheter

Foreldre/foresatte med et utviklingshemmet barn har rett til en barnehageplass til barnet i sitt nærmiljø. Kommunen har likevel stor valgfrihet når det kommer til hvor de vil tilby barnhageplass. Lurer du på om ditt barn får ivaretatt sine rettigheter? Da kan du kontakte NFU.

Tips noen om siden