Leve med utviklingshemning

NFU arbeider for å bedre levekårene for mennesker med utviklingshemning. Vi ønsker å bidra til at hverdagen for mennesker med utviklingshemning skal bli lettere og vi reagerer når vi opplever forskjellsbehandling og diskriminering.

Forsiden til boken Vanlig eller utviklingshemmet.Viktig bok: "Vanlig eller utviklingshemmet?" I boka "Vanlig eller utviklingshemmet? Selvforståelse og andres forståelser" møter leserne syv unge mennesker med utviklingshemning. Forfatteren, Anna M. Kittelsaa, formidler hvordan merkelappen utviklingshemning er med å påvirke deres selvforståelse og hverdagsliv.

Les mer og bestill boken på Fagbokforlagets hjemmeside.

https://www.fagbokforlaget.no/Vanlig-eller-utviklingshemmet/I9788245010749

Tips noen om siden