Mitt hjem – min arbeidsplass

Prosjektet ”Mitt hjem – Min arbeidsplass” handler om å få hjelp hjemme og å gi hjelp i private hjem. Det er noe annet å få hjelp enn det å gi hjelp. For brukeren handler dette om privatlivet, mens det er en jobb for personalet. Det kan føre til mange utfordringer. 

Prosjektet er et samarbeid mellom Høyskolene i Midt-Norge og Senter for Omsorgsforskning. Prosjektgruppen består av tre prosjektmedarbeidere med utviklingshemming, tre ansatte fra høyskolene og en ansatt fra Omsorgssenteret.

Det er laget seks filmer som viser noen utfordringer som kan oppstå, og det er laget et arbeidshefte. Det er teater nonSTOP i Namsos som har spilt i filmene. Arbeidsheftet er laget som en hjelp for å snakke om filmene. Deler av heftet er skrevet i lettlest form.

  • Filmene kan du se her
  • Arbeidsheftet kan lastes ned her

Prosjektets målsetning

De som får hjelp hjemme skal si ifra om hvordan de vil ha det. De skal si ifra når de er uenige med personalet. Og at de skal si ifra om ting som er viktige for dem å bestemme selv. En skal tenke over at når en velger noe så får det konsekvenser. At det en velger å gjøre får en virkning. Noen virkninger er gode mens andre virkninger kan være dårlige.

De som gir hjelp hjemme skal tenke over hvordan de gir denne hjelpen. At de tar hensyn til at den de hjelper skal få bestemme selv. Personalet må også være oppmerksom på at det ikke er alt man greier å bestemme selv. Tjenesteytere skal ta ansvaret sitt på alvor, og ikke la det gå dårlig med den andre. Det kan være vanskelig å tenke på begge deler på en gang, men det må personalet tenke på, og øve på.

Hvem er filmene laget for?

Filmene er laget for de som får hjelp hjemme og for de som gir hjelp i private hjem. Studenter og elever i helse- og omsorgsyrker vil kunne ha god nytte av materialet.

Hvordan bruke filmene?

Det er viktig å lage en plan for hvordan filmene skal benyttes. I heftet er det laget noen spørsmål som dere kan bruke for å snakke om filmene. Filmene er laget på to måter. En vanlig og en hvor en person forteller hva som skjer i filmen. I filmene med forteller kan det være lettere å få med seg det som skjer.

Prosjektgruppen består av:

May Østby (prosjektleder), Marit Haugenes, Åse Asmyhr, Ove Hellzen, Sissel Moe, Ole Magnus Oterhals, Magnus Sten og Kjersti Sormbroen.

Kontaktopplysninger

May.Ostby@himolde.no, mobil 99746629

Marit.Haugenes@hint@no

Ase.Asmyhr@hist.no

 

 

 

Prosjektet er støttet av

Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, Midt-Norsk Nettverk for Helse- og Sosialfaglig forskning, Farmasiutdanninga ved Høgskolen i Nord-Trøndelag

Prosjektet er gjennomført i samarbeid med habiliteringstjenestene i Helse Midt-Norge i de tre fylkene.

Dersom du ønsker å kjøpe materialet på minnepenn og trykt arbeidshefte vil det om kort tid kunne bestilles fra NFU www.nfunorge.org/no/Nettbutikk/

Jens Petter Gitlesen

5 mai 2014

Tips noen om siden