Dag Olav

Hvorfor Dag Olav flyttet ut fra bofellesskapet

Dag Olav flyttet ut fra bofellesskapet og inn i egen selveid rekkehusleilighet. Her forteller Dag Olav og faren hvorfor Dag Olav valgte å flytte.

Dag Olav flyttet på grunn av mistrivsel. Gjennom ungdomsårene hadde Dag Olav vært mye i avlastningsboligen. Han trivdes både i avlastningsboligen og hjemme. Da han som ung voksen flyttet inn i bofellesskapet, startet problemene.

Det var interne regler som sa at en ikke skulle gjøre forskjell på beboerne. Alle tjenesteyterne skulle kunne jobbe med alle beboerne. Dag Olav har autisme og er var overfor endringer. Han reagerte på alle de nye forholdene. Dag Olav ble gjentatte ganger forsøkt medisinert og holdt.

Dag Olav hadde ingen relasjoner til de andre beboerne. For det første var de mye eldre enn Dag Olav. For det andre forsto Dag Olav ikke de andre beboerne og de andre beboerne forsto trolig heller ikke Dag Olav.

Det var mange lyder i bofellesskapet, blant annet av folk som kom og gikk. Dag Olav er nyskjerrig, men det var ingen måte han kunne følge med på hva som skjedde i bofellesskapet, noe som medførte fusterasjon.

I dag har Dag Olav sin selveide rekkehusleilighet. Han er avhengig av tjenester hele døgnet og får i dag like mye tjenester som da han bodde i bofellesskapet. Boligutgiftene til Dag Olav er ca. 1000 kroner lavere per måned enn husleien i nye bofellesskap. Løsningen medfører ikke ekstra kostnader for kommunen. Dag Olav har en langt større og selveid bolig. Viktigst av alt, er at i dag mottar Dag Olav individuelt tilpassede tjenester og han trives.

Jens Petter Gitlesen

Tips noen om siden