Ilustrasjonsfoto

Håper regjeringen ikke vil diskriminere

Det ligger en alvorlig underkjennelse av arbeidsinnsatsen til mennesker med utviklingshemning i forslaget om å overlate arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) til kommunene.

Regjeringen foreslår å overføre VTA til kommunene. NFU betrakter forslaget som diskriminerende. Skal vi oppnå våre internasjonale forpliktelser overfor mennesker med uviklingshemning, må staten overta finansieringen av all dagaktivitet.

NFU har sendt brev til Likestillings- og diskrimineringsombudet om saken.

Jens Petter Gitlesen

Tips noen om siden