Feil på fakturaen for medlemskontingent 2023

Melding til våre medlemmer som har fått faktura i posten.

Den fakturaen som er sendt ut har feil kidnummer. Du vil få tilsendt ny faktura om kort tid. 

De som har betalt med melding eller brevgiro, eller fått betlingen igjennom på en annen måte, kan se bort fra den nye fakturaen.

 

 

Tips noen om siden